01.02.2017

Kto zaprojektuje szczecińską Łasztownię? Rusza konkurs

„Łasztownia. Nowe serce miasta.” – rusza międzynarodowy konkurs architektoniczno -urbanistyczny na zagospodarowanie obszaru Łasztowni. Pula nagród to 425 tys. złotych.

Do 27.03. 2017 r. trwa nabór wniosków o dopuszczenie do konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru Międzyodrza, w tym terenu Łasztowni w Szczecinie.  Nowy Rok Miasto Szczecin zaczyna mocnym akcentem w postaci konkursu, który ma na nowo odkryć „Łasztownię. Nowe serce miasta”.

- Serce Szczecina, zawsze biło nad Odrą. Od jakiegoś czasu to serce bije mocniej dzięki m.in. rozwojowi portu, bulwarom, wydarzeniom kulturalnym, Starej Rzeźni, Lastadii,  czy zapowiedzi odbudowy stoczni – mówi Piotr Krzystek, Prezydent Miasta. -  Zaczynamy projekt, dzięki któremu serce Szczecina nad Odrą zabije mocnym, równym rytmem.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji zagospodarowania kluczowego dla rozwoju Szczecina miejsca. Łasztownia – a patrząc szerzej całe Międzyodrze - to zbliżająca się w szybkim tempie perspektywa, związana z rozwojem przestrzennym Szczecina. Miasto chce wykorzystać szansę związaną z możliwością zaprojektowania przyszłego kształtu już w chwili obecnej.  Głównym celem zmian w tym obszarze  jest zintegrowanie Łasztowni z miastem tak, by był to teren atrakcyjny dla ogółu mieszkańców i chętnie odwiedzany, kluczem do sukcesu ma być umiejętne kształtowanie programu użytkowego, rozwiązania komunikacyjne - a przede wszystkim najwyższy poziom rozwiązań architektonicznych.

Całość zadania inwestycyjnego, w tym także Most Kłodny, będą realizowane w perspektywie finansowania do roku 2020.

- Przyszłość Szczecina jest ściśle związana z obszarem Międzyodrza. Teren poddany opracowaniu konkursowemu obejmuje (od północy) Wyspę Grodzką, Łasztownię wraz z obszarem tzw. Portu Wolnocłowego, Kępę Parnicką i Wyspę Zieloną. Całość terenu w zakresie obszaru opracowania stanowi powierzchnię ponad 200 ha – tłumaczy Jarosław Bondar, Architekt Miasta. -  Działania, zmierzające do realizacji tego celu, zostały zainicjowane przez władze miasta m.in. poprzez uruchomienie procesu przekształceń układu drogowego i przesądzenie o lokalizacji i kształcie Mostu Kłodnego, a także poprzez podjęcie działań zmierzających do komunalizacji (przejęcie od Skarbu Państwa) terenu  Starej Rzeźni.

Wyniki konkursu mają dać silne i merytoryczne podstawy do realizacji wizji rozwoju tego obszaru - oraz całego miasta -wpisanego w ideę miasta-ogrodu „Szczecin – Floating Garden”. Efekty zmagań konkursowych wyznaczą horyzont dalszych działań i przyszły kształt Międzyodrza, w tym terenu Łasztowni.

Harmonogram konkursu:

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - do dnia 27.03.2017r. do godziny 15:00 (decydujący jest termin potwierdzenia dostarczenia Wniosku do Zamawiającego)

Zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie - do dnia 10.04.2017r.

Składanie przez Uczestników pytań dotyczących Regulaminu - do dnia 24.04.2017r. do godz. 15.00.

Udzielenie odpowiedzi na pytania Uczestników dotyczące Regulaminu - do dnia 08.05.2017r.

Ostateczny termin składania prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie  - do dnia 20.09.2017r. do godziny 15:00 (liczy się termin potwierdzenia dostarczenia pracy konkursowej do Zamawiającego).

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników, otwarcie wystawy pokonkursowej oraz dyskusja pokonkursowa – październik 2017 r.

Nagrody w konkursie:

Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne:

-I NAGRODA – 150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto);

-II NAGRODA – 75 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych brutto);

-III NAGRODA – 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto);

-do 6 WYRÓŻNIEŃ po 25 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych brutto).

Zastrzega się, że praca nagrodzona I NAGRODĄ musi otrzymać minimum 80/100, a prace wyróżnione - minimum  60/100 punktów w ocenie Sądu konkursowego.

Skład Sądu konkursowego:

Przewodniczący Sądu konkursowego:

- Prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Staniszkis – Stowarzyszenie Architektów Polskich;

Zastępca Przewodniczącego Sądu konkursowego - członek Sądu konkursowego:

- dr inż. arch. Jarosław Bondar – Architekt Miasta, Urząd Miasta Szczecin;

Sędzia Referent:

- mgr inż. arch. Jacek Lenart – Stowarzyszenie Architektów Polskich;

Członkowie Sądu konkursowego:

- Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens – Towarzystwo Urbanistów Polskich;

- Prof. dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;

- dr inż. arch. Marek Sietnicki – Stowarzyszenie Architektów Polskich;

- mgr Ewa Stanecka – Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków;

- mgr inż. arch. Anna Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta;

- arch. Martine De Maeseneer – Uniwersytet KU LEUVEN, Ghent, Belgia;

- arch. Sergio Figueiredo – Technishe Universiteit Eindhoven, Holandia;

- arch. Claudi Aguilo Aran – Politecnic Univerity of Catalunya, Barcelona, Hiszpania;

- arch. Johan de Koning – Academy of Architecture Rotterdam, Holandia.

Eksperci:

dr Małgorzata Gwiazdowska – Miejski Konserwator Zabytków, Urząd Miasta Szczecin.

Szczegóły:

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50547.asp?soid=2975C6A61ED746F0B611649...

https://wiadomosci.szczecin.eu/inwestycje/kto-zaprojektuje-szczecinska-l...

Regulamin konkursu w wersji angielskiej:

http://bip.um.szczecin.pl/files/A2250FA7D89C4D068FCEC7D924A0CDA7/The%20R...

 

 

Bądź na bieżąco.
Zapisz się do newslettera.