10.03.2017

Nowe serce poszukiwane

Szczecin, 400-tysięczne miasto na północnym zachodzie Polski szuka nowego pomysłu na 200 hektarów w samym centrum. Odpowiedź ma przynieść ogłoszony właśnie międzynarodowy konkurs urbanistyczno-architektoniczny: „Łasztownia. Nowe serce miasta.” O tym jak poważnie prezydent Szczecina podchodzi  do wyników tego konkursu świadczy rekordowa w Polsce pula nagród -  425 tys. złotych.

Do 27.03. 2017 r. trwa nabór wniosków o dopuszczenie do konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru Międzyodrza, w tym terenu Łasztowni w Szczecinie.

 - Serce Szczecina, zawsze biło nad Odrą. Od jakiegoś czasu to serce bije mocniej dzięki m.in. rozwojowi portu, bulwarom, wydarzeniom kulturalnym, Starej Rzeźni, Lastadii,  czy zapowiedzi odbudowy stoczni – mówi Piotr Krzystek, prezydent miasta. -  Zaczynamy projekt, dzięki któremu serce Szczecina nad Odrą zabije mocnym, równym rytmem.

Konkurs ma wskazać najlepszą koncepcję zagospodarowania kluczowego dla rozwoju Szczecina miejsca.

- Przyszłość Szczecina jest ściśle związana z obszarem Międzyodrza. Teren poddany opracowaniu konkursowemu obejmuje (od północy) Wyspę Grodzką, Łasztownię wraz z obszarem tzw. Portu Wolnocłowego, Kępę Parnicką i Wyspę Zieloną. Całość terenu w zakresie obszaru opracowania stanowi powierzchnię ponad 200 ha – tłumaczy Jarosław Bondar, Architekt Miasta. -  Działania, zmierzające do realizacji tego celu, zostały zainicjowane przez władze miasta m.in. poprzez uruchomienie procesu przekształceń układu drogowego i przesądzenie o lokalizacji i kształcie Mostu Kłodnego, a także poprzez podjęcie działań zmierzających do komunalizacji (przejęcie od Skarbu Państwa) terenu  Starej Rzeźni.

Harmonogram konkursu:

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - do dnia 27.03.2017r. do godziny 15:00 (decydujący jest termin potwierdzenia dostarczenia Wniosku do Zamawiającego)

Zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie - do dnia 10.04.2017r.

Składanie przez Uczestników pytań dotyczących Regulaminu - do dnia 24.04.2017r. do godz. 15.00.

Udzielenie odpowiedzi na pytania Uczestników dotyczące Regulaminu - do dnia 08.05.2017r.

Ostateczny termin składania prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie  - do dnia 20.09.2017r. do godziny 15:00 (liczy się termin potwierdzenia dostarczenia pracy konkursowej do Zamawiającego).

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników, otwarcie wystawy pokonkursowej oraz dyskusja pokonkursowa – październik 2017 r.

Nagrody w konkursie:

Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne:

-I NAGRODA – 150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto);

-II NAGRODA – 75 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych brutto);

-III NAGRODA – 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto);

-do 6 WYRÓŻNIEŃ po 25 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych brutto).

Zastrzega się, że praca nagrodzona I NAGRODĄ musi otrzymać minimum 80/100, a prace wyróżnione - minimum  60/100 punktów w ocenie Sądu konkursowego.

Regulamin konkursu w wersji angielskiej

Bądź na bieżąco.
Zapisz się do newslettera.