17.10.2016

Podsumowanie warsztatów na i o Łasztowni

Podczas weekendowych warsztatów jury konkursowe mogło zapoznać się ze specyfiką Łasztowni, poznać jej wartości i problemy. Zadaniem warsztatów było także zebranie opinii i oczekiwań wszystkich zainteresowanych dalszym rozwojem tego miejsca.

Władze miasta rozpoczęły przygotowania do ogłoszenia konkursu architektoniczno-urbanistycznego na zagospodarowanie terenu Łasztowni i Międzyodrza. Cel działań został zdefiniowany w nazwie zadania - "Łasztownia - nowe serce miasta".

Skład sądu konkursowego stanowi międzynarodowy zespół architektów i urbanistów, gwarantujący profesjonalne sporządzenie warunków konkursu oraz jego przeprowadzenie. Z uwagi na wartości historyczne znajdujących się tam budynków, w jury konkursowym znaleźli się przedstawiciele służb konserwatorskich. Konkurs zostanie ogłoszony na przełomie 2016/2017 roku.

W otwartych dla mieszkańców prezentacjach udział wzięli członkowie jury w tym przedstawiciele administracji samorządowej. Spotkaniom towarzyszyły prezentacje dorobku oraz wymiana doświadczeń zawodowych poszczególnych członków jury, w zakresie związanym z przedmiotem konkursu.

- Naszym celem było skonfrontowanie doświadczeń, wymiana opinii, ale przede wszystkim przedyskutowanie problematyki tego obszaru oraz opracowanie głównych zadań projektowych, które zostaną postawione uczestnikom konkursu – podsumowuje Jarosław Bondar, Architekt Miasta. – Zagadnienia związane z rozwojem Międzyodrza najlepiej jest omawiać na miejscu, konfrontując je na bieżąco z rzeczywistością i zapoznając członków jury z posiadanymi przez nas opracowaniami i dokumentacją.

Pierwszego dnia swoje prezentacje wygłosili pracownicy Urzędu Miasta, drugiego dnia – przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, a trzeciego - zagraniczni architekci.

- Każdy z nas ma inne doświadczenia i spostrzeżenia, które mogliśmy porównać i zweryfikować – dodaje Jarosław Bondar. – Było to bardzo cenne doświadczenie, które na pewno pomoże nam skonstruować ramy konkursu i ułatwi dalsze prace nad stworzeniem jego regulaminu.

W spotkaniach brał udział Piotr Mync, zastępca prezydenta miasta, który w okresie poprzedzającym przygotowanie konkursu odbył rozmowy z przedsiębiorcami łączącymi swoje plany z Łasztownią, zapoznając się z ich potrzebami i poglądami na temat rozwoju Łasztowni i przedstawiając im przyjęty plan przygotowań do przekształcenia wyspy.

Bądź na bieżąco.
Zapisz się do newslettera.