19.10.2017

Zapraszamy na wystawę

Każdy może obejrzeć wystawę pokonkursową w Cielętniku na Łasztowni w Szczecinie.

Wystawa wszystkich prac nadesłanych na konkurs będzie dostępna codziennie od 18 października do 13 listopada (z wyłączeniem 1 i 11 listopada), w godzinach 11.00-18.00.

Wstęp jest oczywiście bezpłatny.

Warto samemu przekonać się dlaczego sąd konkursowy tak oficjalnie ocenił i konkurs i nadesłasnych prac”:

„Jury pragnie wyrazić opinię, że zorganizowanie konkursu dla wyłonienia wizji zagospodarowania Łasztowni  było najbardziej właściwą drogą do poszukiwania najlepszych rozwiązań dla rozwoju terenu o tak wielkim znaczeniu dla Szczecina. 

      W ocenie jury konkurs spełnił postawione przez Zamawiającego cele, a propozycje przedstawione w pracach nagrodzonych i wyróżnionych stanowią cenny i bogaty materiał do podejmowania analiz dotyczących strategii rozwoju miasta, budowania marki „Floating Garden”, do sporządzania dokumentów planistycznych, zarówno Studium jak i planów, a także do działań promujących wizję przyszłego zagospodarowania obszaru objętego konkursem i podejmowania decyzji inwestycyjnych.

       Wyniki konkursu przedstawiają wielki potencjał obszaru Łasztowni  dla rozwoju miasta. Jury wysoko ocenia poziom nadesłanych prac, a różnorodność propozycji zawartych w projektach konkursowych uznaje za wartość istotną dla dyskusji o rozwoju miasta, zarówno w perspektywie najbliższych lat jaki i możliwości implementacji różnych scenariuszy w zależności od zmiennych uwarunkowań jakie mogą nastąpić w długoletniej perspektywie czasowej. 

      Niezależnie od zróżnicowanych rozwiązań szczegółowych w pracach nagrodzonych i wyróżnionych, ich wspólną cechą jest  wizja Łasztowni jako nowego wielofunkcyjnego fragmentu miasta wykorzystującego zarówno historyczne dziedzictwo jak i przyrodnicze wartości do wykreowania nowej dzielnicy Szczecina, dzielnicy o wyraźnej tożsamości urbanistyczno-architektonicznej i atrakcyjnego miejsca różnych form aktywności wszystkich mieszkańców miasta, nowego miejsca zamieszkania, pracy i rekreacji. 

      W opinii Jury propozycje przedstawionego w pracach konkursowych zagospodarowania przestrzeni Łasztowni dają realną szansę na pozytywny impuls dla rozwoju tego obszaru. 

(…) 

W imieniu komisji 

prof. Magdalena Staniszkis

przewodnicząca komisji konkursowej”

 

Bądź na bieżąco.
Zapisz się do newslettera.